Ana sayfa

Ankete katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu çalışmanın amacı, mide kanseri için tüm cerrahi çalışmalar tarafından raporlanması gereken en önemli sonlanımları belirlemektir. (bir “çekirdek sonlanım seti”).

Ankette iki aşama bulunmaktadır. İkinci aşama tamamlanmak için hazır olduğunda sizinle iletişime geçeceğiz.

Daha fazla bilgi

Anketi tamamlamadan önce ‘katılımcı bilgilendirme sayfası’nı okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Çalışmayı ve anketin nasıl tamamlanacağını açıklayan bazı İngilizce videolar hazırladık. Bunlara buradan erişebilirsiniz.

Katılmak için onayınız

Bilgilerinizi tamamlayıp kaydederek aşağıdakileri onaylamış olursunuz:

- GASTROS çalışması için 29 Haziran 2018 tarihli (2. versiyon) katılımcı bilgilendirme sayfasını okuduğumu, anladığımı ve soru sorma fırsatı bulduğumu onaylıyorum

- Katılımımın gönüllü olduğunu ve herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeden ve tıbbi bakımım ya da yasal haklarım etkilenmeden geri çekilmekte özgür olduğumu anlıyorum.

- Ankette 2 aşama olduğunu anlıyorum ve 2. aşamada yer almak için benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

- Çalışmanın sonuçları hakkında benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

- GASTROS çalışmasının ilerideki aşamalarında yer almak için benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

- Bu çalışmada toplanan verilerin, Manchester Üniversitesi ya da Manchester Üniversitesi NHS Vakfı tarafından ileride yürütülecek araştırma projelerinde kullanılmasını kabul ediyorum.

- Araştırma sırasında toplanan verilerin ilgili bölümlerinin, benim yer aldıklarımla ile alakalı olan Manchester Üniversitesi, düzenleyici otoriteler ya da Manchester Üniversitesi Vakfından yetkili kişiler tarafından incelenebileceğini anlıyorum. Bu kişiler için bu verilere erişime izin veriyorum.

Daha önce kayıt olduysanız, lütfen buraya tıklayınız

Giriş bilgilerinizi unuttuysanız, lütfen buraya tıklayınız

Bütün DelphiManager verileri Liverpool Üniversitesi’nin veri merkezinde güvenli bir sunucuda saklanmaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen delphimg@liverpool.ac.uk adresiyle iletişime geçiniz